,

Information. Involvement. Improvement

Asociația pentru Educație Politică își propune să realizeze o serie de conferințe lunare pe diferite teme legate de cultură politică, educație politică sau importanța implicării societății civile în deciziile de interes public. Acestea urmează să fie realizate de persoane cunoscute la nivel local sau național, abilitate să ofere informații relevante educării politice a tinerilor. În ceea ce privește elementul de noutate pe care acest proiect îl aduce, acesta este reprezentat de abordarea avută în vedere. Astfel, ne propunem ca invitații la fiecare conferință în parte să reprezinte o sursă puternică de credibilitate, capabilă să îi motiveze pe tineri și să îi determine pe aceștia șă fie implicați și activi în societatea civilă românescă. Totodată, este important ca tinerii să acționeze în cunoștință de cauză, iar implicarea lor să fie una continua, nu doar episodică. Conferințele se vor defășura cu scopul de a-i informa pe tineri, pe de-o parte cu privire la mișcările care se produc în sistemul politic românesc, iar pe de cealaltă parte pentru de a le construi acestora un fundament în ceea ce privește educația politică. Obiectivul conferinței ar fi: realizarea unui număr de 4 conferințe lunare (câte una în fiecare lună pe parcursul a patru luni: martie, aprilie, mai, iunie), atragerea unui număr de minim 50 de studenți pe conferință , publicarea unei recenzii a fiecărei conferințe în revista online a Asociației pentru Educație Politică, memorandum.ro, aducerea la conferințe în calitate de speakeri a unor formatori de opinie la nivel national ( profesori universitari, jurnaliști).